رستوران آنتب Anteb

آدرس:
30 Koghbatsi St
تلفن:
+374 53 09 88
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
10.30am-11.30pm
رستوران آنتب Anteb

رستوران آنتب Anteb:

رستوران آنتب یکی از رستورانهای محبوب و شلوغ در مرکز شهر ایروان است .

/ جهان / ارمنستان / ایروان / جاذبه های ایروان / رستوران آنتب Anteb