خانه معین زنجان

آدرس:
جنوب غربی زنجان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
خانه معین زنجان

محل استقرار

این خانه در جنوب غربی زنجان و در مجاورت شمال رودخانه زنجانرود و غرب پل سردار خانه و باغ معین قرار گرفته است

پیشینه

قدمت این بنای زیبای تاریخی به اواخر دوره قاجار بازمی گردد.

سبک معماری

این اثر از دو قسمت خانه و باغ تشکیل یافته است که از تزئینات آن می توان به لمبه کوبی های سقف و سرستون های منقوش اشاره کرد. این خانه دارای یک حوض است که چند جوی انشعابی را شامل می شودو آب را به نقاط مختلف باغ هدایت می کند

بنیانگذار و بانی

این بنا توسط حاج محسن معین التجار که یکی از معتمدین و ثروتمندان زنجان بوده ساخته شده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

پل حاج سید محمد (سردار)، مسجد خانم، و بازار زنجان در 1 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / زنجان / زنجان / جاذبه های زنجان / خانه معین زنجان