موزه کتابهای مینیاتوریMiniature Books

آدرس:
67, Bakı AZ1000
تلفن:
+994 12 492 94 64
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
11:00 - 17:00
موزه کتابهای مینیاتوریMiniature Books

موزه کتابهای مینیاتوری Miniature Books:

موزه کتابهای مینیاتوری باکو تنها موزه ی کتاب مینیاتوری در دنیاست و در طی سال های اخیر توسط صنعت توریسم به عنوان مکانی با اهمیت ملی زیاد، به خوبی معرفی شده است. گفته می شود که لیست همه کتب کلاسیک، به صورت کامل در این کتاب های مینیاتوری آورده شده اند اما از آنجاییکه ابعاد کوچکترین آنها دو میلی متر در دو میلیمتر است چه کسی میداند که درون آنها چیست؟!

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / موزه کتابهای مینیاتوریMiniature Books