موزه تاریخ Taghiyev History Museum

آدرس:
4 Tagiyev Street, Baku
تلفن:
+994 (12)/ 493 36 48
وب سایت:
azhistorymuseum.az
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
10:00 - 18:00
موزه تاریخ Taghiyev History Museum

موزه تاریخ Taghiyev History Museum :

موزه تاریخ باکو موزه ای جالب توجه است که تاریخ آذربایجان را به نمایش می گذارد.

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / موزه تاریخ Taghiyev History Museum