کوه سوزان Yanar Dag

آدرس:
Binagadi-Balakhany Highway,
تلفن:
(012) 340-45-47
وب سایت:
http://www.yanardag.az/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
09:00-18:00
کوه سوزان Yanar Dag

کوه سوزان yanar dag :

پدیده کوه سوزان در دامنه ی کوهی در شبه جزیره آبشرون در نزدیکی باکو قرار گرفته است.شعله های آتش از میان سنگ و خاک و در اثر سوختن مداوم گاز طبیعی به بیرون می آیند.

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / کوه سوزان Yanar Dag