چرخ فلک Ferris Wheel

آدرس:
Neftyanikov Avenue
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
چرخ فلک Ferris Wheel

چرخ فلک Ferris Wheel:

با سوار شدن بر این چرخ فلک شما میتوانید تصویر زیبایی از شهر به ویژه در شب را تماشا کنید.

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / چرخ فلک Ferris Wheel