کاخ شیروانشاه Palace of Shirvanshahs

آدرس:
Qəsr 76
تلفن:
+994 12 4921073
وب سایت:
www.shirvanshah.az
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
10am-6pm
کاخ شیروانشاه Palace of Shirvanshahs

کاخ شیروانشاه Palace of the Shirvanshahs:

کاخ شیروان شاه (Palace of the Shirvanshahs)، بزرگترین اثر تاریخی معماری شیروان - آبشرون آذربایجان ، واقع در درون شهر باکو است. این مجموعه شامل ساختمان اصلی قصر، چنبره دفن، مسجد شاه با یک مناره، مقبره سید یحیی باکویی ،پورتالی درضلع شرقی ، دروازه مراد، مخزن آب و بقایای حمام خانه می باشد. این قصر بر روی اسکناس ده هزار مناتی آذربایجان به تصویر کشیده شده است.

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / کاخ شیروانشاه Palace of Shirvanshahs