قلعه باقرآباد

آدرس:
۸ کیلومتری شهرستان بافق
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
قلعه باقرآباد

قلعه باقرآباد:

قلعه باقر آباد به دستور عبدالرحیم خان فرزند محمد تقی خان بافقی در سه مرحله بنا گردیده است. این قلعه با مصالح خشتو گل ساخته شده است. برج شمالی قلعه با ارتفاع ۸ متر دارای دو طبقه ۳ سنگ انداز و ۱۰ جایگاه تیرانداز می باشد برج دو م قلعه که در قسمت جنوبی قلعه قرار دارد ب صورت هشت ضلعی با ارتفاع ۱۱ متر در دو طبقه دارای ۱۶ روزن تیرانداز و ۴ سنک انداز می باشد قلعه دارای ۴۵ اتاق با اندازه های متفاوتی می باشد سه راهور در دورن قلعه وجود دارد که راهروی اول برج جنوبی را به برج شمالی متصل می کند و دو راهرو ی دیگر در دوطرف راهروی اول قراردارد و دسترسی به اتاق های قلعه را برای ما مکان پذیر می سازد.

/ ایران / یزد / بافق / جاذبه های بافق / قلعه باقرآباد