بازار زنجان

آدرس:
خیابان امام خمینی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
بازار زنجان

محل استقرار

این بازار در قلب بافت قدیمی و مشرف به دروازه قلتوق (دروازه جنوبی شهر) قرار دارد و از دو قسمت لالا و پایین تشکیل شده است.

پیشینه

ساخت این بازار که طویل ترین بازار ایران است در سال 1205 ه.ق. در زمان آقامحمدخان قاجار شروع شده است و در سال 1213 ه.ق. یعنی در زمان فتحعلی شاه قاجار به اتمام رسیده است و بعدها بخش های دیگری از جمله سرا، مسجد و گرمابه به این مجموعه اضافه شده است.

سبک معماری

سبک و شیوه معماری دوره قاجار در بخش های مختلف بازار به شکل استادانه ای به کار گرفته شده است. این سبک ها عبارتند از: انواع طاق و قوسهای هلالی، جناغی و ضربی و گهواره ای در راسته های اصلی و فرعی، مزین به آجرچینی هایی با طرح های هندسی خفته، راسته و حصیری و بکارگیری آجر و کاشی به سبک قدیمی، و کاشیکاری هایی به رنگها و طرح هایی قاجاری در سطوح خارجی و داخلی بناها، طاق نماها، طاق و قوس ها و همچنین ستون نماهای گلدانی ها.

بخش های مختف بازار:

راسته های صالی: راسته اصلی بازار زنجان از خیابان سعدی شروع شده و پس از قطع آن توسط خیابان فردوسی، در خیابان اصغریه به پایان می رسد و در حدود یک کیلومتر درازا دارد. در ابتدای شروع بازار از سمت شرق دو راسته به موازات یکدیگر شکل می گیرند که هریک به سراهای مختلفیمرتبط می گردد این دو راسته ، راسته امامزاده و راسته عبدالعلی بیک نام دارند.

راسته های فرعی: راسته های حاج حسن، ترابی، حاج حیدر، انگورانی، صباغ ها، رستمخانی از راسته های فرعی بازار زنجان هستندمهمترین شاخه فرعی بازار زنجان راسته حجت الاسلام است که به موازات راسته اصلی به وجود آمده.

سراها: سراهای ملک، حاج شعبان، حاج فتح الله، حاج ج.اد، نهالی، شاطر علی، حاج رحمان قربانی، ... از جمله سراهای بازار زنجان هستند.

بنیانگذارو بانی

این بنا در زمان های آقامحمد خان و فتحعلی شاه قاجار ساخته و به بهره برداری رسیده است.

اهمیت ملی و جهانی

بازار زنجان در سال 1374 با شماره 1440 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

مسجد خانم، گرمابه حاج داداش، مسجد جامع زنجان در 1 کیلومتری و موزه رخشویخانه و موزه باستان شناسی در 2 کیلومتری این مکان قرار دارد.