پل حاج سید محمد (سردار)

آدرس:
محور جنوب غربی حومه شهر زنجان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
پل حاج سید محمد (سردار)

محل استقرار

پل حاج سید محمد در جنوب شرقی شهرستان زنجان بر روی رودخانه زنجانرود و در مسیر زنجان به همدان قرار گرفته است.

پیشینه

این پل در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال1333 ه.ق. ساخته شده است. این پل در میان سه پلی که بر روی زنجانرود ساخته شده است دارای تزئینات زیبایی است. تاریخ ساخت بنا در روی بزرگترین طاق و در داخل قاب آجر چینی شده که ذکر یا علی به صورت قرینه آن را در بر گرفته ، نقش شده است.

سبک معماری

این پل 5.79 متر درازا و 12 متر ارتفاع 6.4 متر پهنا دارد. همچنین سه دهانه با طاقهای جناغی دارد که دهانه وسطی بزرگتر از بقیه است. پایه های پل به عرض 6 متر از سنگهای تراشیده ساخته شده است که از کف رودخانه 2 متر ارتفاع دارد. در نمای پل از آجر و کاشی استفاده شده است و در ضلع جنوبی دهانه وسطی در یک کادر مستطیل شکل کتیبه آجری برجسته ای وجود دارد که در دو طرف آن تاریخ 1333 و عبارت یاعلی به خط کوفی نوشته شده است.

بنیانگذار و بانی

این بنا در سال 1300 ه.ق. توسط حاج سیدمحمد موسوی که از روحانیون مشروطه بود و با هزینه حاج یوسف ارباب که از تجار و ثروتمندان زنجان در دوره ناصرالدین شاه بود ساخته شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این بنا در تاریخ 18 مهر 1356 با شماره 1486 در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

بازار زنجان و مسجد خانم در 2 کیلومتری و خانه خدیوی ، مسجد جامع زنجان، موزه باستان شناسیو موزه رختشویخانه در 3 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / زنجان / زنجان / جاذبه های زنجان / پل حاج سید محمد (سردار)