تنگ غوره دان

آدرس:
20کیلومتری شمالغرب بیضاسپیدان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
تنگ غوره دان

تنگ غوره دان:

تنگ غوره دان یکی از مناطق زیبای شهرستان سپیدان است. تفرجگاهی زیبا با طبیعتی بکر و شگفت انگیزکه همه ساله دوستداران طبیعت زیادی را درآغوش خود جای میدهد. امکانات اولیه رفاهی جهت گردشگران علاقمند فراهم شده است. بهترین زمان برای دیدن این تنگه اواسط فروردین ماه است.