آبشار تنگ ابولی

آدرس:
3کیلومتری شمال غربی هرایجان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آبشار تنگ ابولی

آبشار تنگ ابولی:

آبشار تنگ ابولی در استان فارس در میان تنگه ای به همین نام واقع شده. این آبشار با ارتفاع ۳۰ متر در دو مرحله از دیواره ای عمودی به پایین می ریزد و به دلیل نزدیکی آن به جاده بوان از قابلیت های گردشگری بالایی برخوردار می باشد که در طول سال علاقه مندان زیادی را در آغوش خود می بیند. دسترسی به این آبشار از طریق جاده ارتباطی شیراز به اردکان، سه راهی هرایجان، پس از روستای هرایجان در سمت شمال جاده امکانپذیر است.

/ ایران / فارس / سپیدان / جاذبه های سپیدان / آبشار تنگ ابولی