دشت دریوک

آدرس:
۴۰ کیلومتری آمل
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
دشت دریوک

دشت و آبشار دریوک:

دشت و آبشار دریوک یکی از مناطق طبیعی ایران است که در مازندران قرار دارد. یک دشت وسیع، با آبشاری بلند و کشیده با سنگلاخ هایی سخت که بلندترین آبشار زمینی ایران و طبیعتی زیبا برای گردشگران و کوه نوردان است. بعد از دشت در مسیر قله چشمه جوشانی قرار دارد به اسم اشتلک یا اشلک که می گویند خواص درمانی دارد. دشت لهرا یا لرا ٬برای کسانی که از راه های دور قصد صعود به قله را دارند جهت اقامت شبانه جای مناسبی است.