مجموعه تاریخی بیت امام

آدرس:
محله سه پل-شمال رودخانه خمین
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
مجموعه تاریخی بیت امام

مجموعه تاریخی بیت امام:

منزل پدری امام خمینی (ره) از آثار ملی و مذهبی شهرستان خمین مربوط به دوره قاجار در استان مرکزی است. این خانه در قدیم قلعه ای تدافعی بوده که مردم عادی هنگام حمله اشرار و غارتگران، به آن جا پناه می آورده اند. مصالح آن خشت خام و گل چینه است که البته سنگ هم در نمای برخی اطاق ها مورد استفاده قرار گرفته است. ورودی اصلی بیت در قسمت شمالی ساختمان واقع است و یک درب چوبی با تزئینات ساده فلزی گل و میخ به عنوان ورودی آن به حساب می آید.

/ ایران / مرکزی / خمین / جاذبه های خمین / مجموعه تاریخی بیت امام