نقش برجسته پیروزی

آدرس:
3کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
نقش برجسته پیروزی

نقش برجسته پیروزی:

نقش برجسته پیروزی یادبود جنگ و پیروزی بنیانگذار سلسله ساسانیان (اردشیر بابکان) برآخرین پادشاه اشکانی (اردوان پنجم) و جزء اولین و قدیمی ترین نقش برجسته غیر مذهبی ساسانیان است. اولین پادشاهان ساسانی برای بزرگداشت رویدادهای مهمی مثل دیهیم بخشی یا پیروزی اساسی بر دشمن، نقش برجسته های بزرگی روی صخره ایجاد می کردند. این پیکره ها معمولاً به اندازه طبیعی و گاهی بزرگتر بود و معمولاً در کنار شهر مورد علاقه پادشاه یا نزدیک آب، رودخانه، چشمه یا استخر ایجاد می شد.

/ ایران / فارس / فیروزآباد / جاذبه های فیروزآباد / نقش برجسته پیروزی