قلعه هزاره

آدرس:
بخش مرکزی میناب
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
قلعه هزاره

قلعه هزاره میناب:

قلعه هزاره یکی از قلعه های تاریخی استان هرمزگان و تنها بنای تاریخی موجود در شهر میناب است. مردم بومی منطقه به این بنا «قلعه بی بی مینو» می گویند. اهالی معتقدند که در روزگاران گذشته دو خواهر به نام های بی بی مینو و بی بی نازنین این شهر را بنا کردند و در این قلعه زندگی می کردند. گویا در گذشته دو قلعه وجود داشت که یکی از قلاع ویران شده و تنها قلعه باقی مانده به نام قلعه «هزاره» یاقلعه «بی بی مینو» شهرت یافته .