کاروانسرای کبوترخان

آدرس:
کیلومتر35جاده رفسنجان – کرمان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
کاروانسرای کبوترخان

کاروانسرای کبوترخان :

کاروانسرای کبوتر خان در روستای کبوترخان رفسنجان توسط گنجعلیخان والی کرمان و به دستور شاه عباس ساخته شد. بنا کاملا از آجر با نقش های زیبا و برجسته ای ایجاد گردیده است. در حالی که پلان این بنا شبیه اکثر کاروانسرا های تاریخی دوره صفویه است با این تفاوت که چهار برج در چهار گوشه آن ، این بنا را متمایز می کند. کل مساحت کاروانسرای کبوتر خان ۲۰۰۰ متر مربع است که از این مقدار حدود ۴۰۰ متر آن حیاط و باقی دیگر فضای سر پوشیده می باشد.

/ ایران / کرمان / رفسنجان / جاذبه های رفسنجان / کاروانسرای کبوترخان