خانه حاج آقاعلی

آدرس:
5کیلومتری جنوب شرقی رفسنجان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
خانه حاج آقاعلی

خانه تاریخی حاج آقا علی:

خانه حاج آقا علی رفسنجان بزرگترین خانه خشتی جهان ؛ نم ونه ای زیبا و باشکوه از معماری عصر قاجار است و مشتمل بر 8 قسمت بازار، آب انبار (تامین کننده آب اهالی که دارای سردری با آجرهای گلدار تزئین شده و دیوارهای آن دارای نقوش آجری و کاشیکاریهای زیبا است)، مسجد ، کاروانسرا ،حمام ، حسینیه ، یخدان (که در 2 کیلومتری قاسم آباد و در روستای عباس آباد حاجی است و تامین کننده یخ مورد نیاز اهالی بود) است که هر یک کاربری خاصی داشته اند. قدمت این بنا به قریب 130 سال می رسد.

/ ایران / کرمان / رفسنجان / جاذبه های رفسنجان / خانه حاج آقاعلی