بقعه بابا پیر

آدرس:
پارک سرچشمه
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
بقعه بابا پیر

آرامگاه باباپیر:

شیخ اباعدنان قریشی معروف به بابا پیر یکی از عرفای به نام قرن هفتم هجری اهل شهر خوانسار و پایه گذار مذهب شیعه جعفری بود. آرامگاه اولیه وی تنها با سنگ بر روی چشمه ای به نام «چشمه پیر» بنا شده بود و بنای فعلی بر روی آرامگاه قبلی احداث شد. از اشخاص مدفون در این بقعه «صدرالدین حسین»، مرشد شیخ زاهد گیلانی و مراد شیخ صفی الدین اردبیلی نیای شاهان صفوی بوده و به همین دلیل شاهان صفوی برای این بقعه اهمیت خاصی قائل بودند و این مکان زیارتگاه رجال و شاهزاده های صفوی بوده است.