سلطان داغی

آدرس:
شمال غربی کوهستان سهند
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
سلطان داغی

کوهستان سلطان داغی:

ارتفاعات سلطان داغی که در شمال غربی کوهستان سهند، نزدیک شهر اسکو قرار دارد با ارتفاعی حدود 3410 متر، سومین قلة سهند محسوب می شود. رودخانه های زین جناب چای، اسکو چای و کندوان چای از این قله سرچشمه گرفته و سوی دشت های حاصل خیز مجاور جاری می گردد. در روی قله قبرهایی از زمان مغول برجای مانده است و شاید علت نامگذاری قله را برساند. در کوه سلطان داغی آثار یخچالی متعددی وجود داشته، اما به علت فعالیت های آتشفشانی سهند بسیاری از آثار یخچالی پوشیده از مواد گدازه ای شده یا در اثر آب های جاری از بین رفته است.

مسیرهای دسترسی:

اين قله را مي توان از دو مسير صعود نمود:1- مسير شمالي به مبدا صعود روستاي عنصرود 2- مسير غربي به مبدا صعود روستاي كندوان .

وسایل مورد نیاز :

ـ کفش و لباس مناسب برای کوهنوردی و با توجه به هوا لباس گرم الزامی است ، باتوم ، پامچو
ـ بهترین زمان صعود به قله خرداد ماه تا اواخر تیر و مهر ماه می باشد.