روستای گنبرف

آدرس:
10کیلومتری جنوب اسکو
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
روستای گنبرف

روستای گنبرف:

روستای گنبرف که بین اهالی این روستا و روستاهای تابعه آن به “گون بر” شناخته می شود، در زبان فارسی مترادف با “آفتاب گیر” است و به عنوان یکی از زیباترین روستاهای آذربایجان شرقی شناخته میشود. باغ های گل گنبرف هیچ شباهتی به باغ های کاشان و قمصر ندارد؛ آنها روی دامنه تپه ها قرار دارند و به شکل پله ای ساخته شده اند. در حاشیه هر باغ و زیر درختان گردو، سیب و گیلاس ردیف هایی از بوته های گل سرخ دیده می شود. فقط در بخش هایی از هر باغ، بوته های گل سرخ کاشته شده و فضای بین هر ردیف گل یا خالی است یا در آنها، درخت های دیگری کاشته اند.جشنواره گل محمدی گنبرف یکی از جاذبه هایی است که موجب جلب توجه گردشگران می شود.

/ ایران / آذربایجان شرقی / اسکو / جاذبه های اسکو / ������������ ����������