آرامگاه عطار

آدرس:
محله باستانی شادیاخ(خ عرفان)
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
زمان:
8 صبح تا 10 شب
آرامگاه عطار

آرامگاه عطار نیشابوری:

آرامگاه عطار نیشابوری بنایی است تاریخی که در دوره تیموری توسط امیر علیشیر نوایی بر روی قبر عطار نیشابوری ساخته شد. عطار چنانکه از نامش پیدا است، در نیشابور دکان عطاری داشت و در حمله مغول به نیشابور کشته شد. او یکی از پرکارترین شاعران ایرانی بود و بنا به نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه ای بالا برخوردار بوده است.