دریاچه کامیکلا

آدرس:
بخش بندپی غربی بابل
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
دریاچه کامیکلا

دریاچه کامیکلا بابل:

دریاچه ی کامی کلا با چشم انداز زیبای کوه و جنگل یک دریاچه فصلی است که در مرداد عموما خشک می شود اما در سایر فصل ها خصوصا بهار با وجود آب و چشم انداز جنگلی بسیار زیباست.

/ ایران / مازندران / بابل / جاذبه های بابل / دریاچه کامیکلا