موزه مردم شناسی

آدرس:
بلوار خامنه ای نزدیک مسجد جامع
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی اردکان:

نخستین موزه اردکان، موزه مردم شناسی این شهرستان می باشد که از سال 1370 به همت حاج علی سپهری، محقق و پژوهشگر اردکانی افتتاح شده است. این موزه امروزه بخشهای متعددی را در برگرفته، از جمله: مردم شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، بخش فرهنگی، باستان شناسی، بخش اسناد. از حیث غنای محتویات نیز موزه مردم شناسی اردکان گنجینه ای منحصر بفرد است که بخش اعظم اشیاء آن به همت مالک موزه و اشیاء بسیاری نیز به صورت اهدایی از سوی مردم اردکان گردآوری شده است.

/ ایران / یزد / اردكان / جاذبه های اردكان / موزه مردم شناسی