کاروانسرای قانلی بلاغ

آدرس:
جنوب شرقی روستای قانلو بولاغ
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
کاروانسرای قانلی بلاغ

کاروانسرای قانلی بولاغ:

کاروانسرای قانلی بولاغ در گوشه جنوب شرقی روستای مرزی قانلی بولاغ (سرباز وطن) و در بخش ارشق شهرستان مشگین شهر و در 35 کیلومتری شهر رضی و در زمینی به مساحت 800 مترمربع با بهره گیری از مصالح سنگ و آجر ساخته شده است. این کاروان سرا چند شاخصه مهم دارد که آن را از سایر کاروان سراها و ابینه های تاریخی متمایز می سازد ویژگی اول کاروان سرای قانلی بولاغ، واقع شدن آن در مسیر جاده ی ابریشم است و واقع شدن کاروان سرا در نقطه ی صفر مرزی جمهوری آذربایجان و ایران دومین شاخصه آن است که محور خوبی برای توسعه گردشگری است و شیوه معماری خاص اسلامی به کار رفته در آن از ویژگی های دیگر است که آن را متمایز ساخته است.