تالاب کرچنگ

آدرس:
11 کیلومتری قائمشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
تالاب کرچنگ

تالاب کرچنگ:

تالاب کرچنگ یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی و از زیبا ترین مناطق گردشگری استان مازندران به حساب می آید. در واقع تالاب کرچنگ یک آب بندان بزرگ در روستایی به همین نام است که اطراف آن را شالیزاار ها و مراتع سرسبز پوشانده و منظره ای فوق العاده را به نمایش میگذارد.مناظر بدیع اطراف تالاب و روستا حقیقتا برای گردشگران جذاب و درخور توجه است.

مکان های نزدیک به تالاب:

جنگل شالتماس 4کیلومتر

آببندان ساروکلا 6 کیلومتر

پارک ولیعصر قائمشهر 10 کیلومتر

تالاب قادی کلا و پارک نمونه گردشگری پایین لموک 15 کیلمتر

چشمه معدنی واسکس 17 کیلومتر