جنگل شالتماس

آدرس:
جنوب غربی قائمشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
جنگل شالتماس

جنگل شالتماش:

شالتماس در روستای افراتخت در شهر ارطه نام محلی جنگلی برگرفته از نام شاه طهماسب می باشد. شاه طهماسب صفوی در دوره حکومت خود تفرجگاهی بهاری در جنگل های بکر و کاملا طبیعی روستای افراتخت از توابع شهرستان قائم شهر ساخت که در حال حاضر آثاری از آن به جا نمانده ولی در سال های اخیر اشیاء قدیمی بسیار زیادی از دل این جنگل بیرون کشیده شده است. باستانی ترین قسمت این مکان پلنگ چشمه نام دارد. مردم محلی این مکان را شالتماس (به معنی شاه تهماسب) می نامند. گونه های درختی این جنگل شامل: ممرز، بلند مازو، راش، پلت شیردار، نمدار، ملچ، خرمندی، انجیلی و توسکا است.