تفرجگاه بند

آدرس:
3 کیلومتری جنوب غرب ارومیه
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
تفرجگاه بند

محل استقرار

تفرجگاه بند در فاصله سه کیلومتری و در جنوب غرب ارومیه قرار و در کوهپایه یک کوه قرار دارد.

جاذبه های گردشگری مجاور به این مکان

رود شهرچای از وسط این تفرجگاه می گذرد و سد شهرچایی در غرب این تفرجگاه قرار دارد که از زیباترین سد های ایران است. در شمال این تفرجگاه روستای میرآباد، در غرب نوشان سفلی و نوشان علیا و در جنوب آن روستای شملکان قرار دارد.

شرایط و امکانات

در این تفرجگاه به دلیل تردد و بازدید ساکنین و گردشگران خصوصا در اواخر هفته و ایام تعطیل سفره خانه ها ، رستوران ها و اقمتگاه هایی جهت رفاه حال گردشگران توسط ساکنین محلی ایجاد شده است.

غذاها و سوغاتیهای محلی

بستنی های معروف ترک و ترشک های معروف از خوراکی های محلی این جاذبه است.