رشته کوه تمندر

آدرس:
جنوب غربی الیگودرز
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
رشته کوه تمندر

رشته کوه تمندر:

کوهستان تمندر یکی از بزرگترین شکارگاه های شهرستان الیگودرز، در نواحی بربرود و زلقی این شهرستان واقع شده و دارای ۴ رشته شمالی، جنوبی، خاوری و مرکزی است که رشته شمالی ۲ قله ازنا ودره سر را در بر می گیرد وبه ترتیب ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ متر ارتفاع و قله مرکزی تمندر ۳۹۰۰ متر ارتفاع دارد. سراب غار تمندر نیز که در دل کوه قرار دارد و از ضلع شمالی آن بیرون می آید از جاذبه های طبیعی منطقه است. این سراب چشمه ای است با آب فراوان هرچند اخیرا غار بسته شده و از آب آن برای پرورش ماهی استفاده می شود .

مکانهای نزدیک به آبشار:

روستای گندمینه 28 کیلومتر

گایگان 41 کیلومتر

سد خان آباد 54 کیلومتر