نقش رجب

آدرس:
3 کیلومتری شمال تخت جمشید
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
نقش رجب

نقش رجب:

نقش رجب از آثار مهم دوره ساسانی در منطقه فارس و یکی از قدیمی ترین آثار این دوره در سراسر ایران است. حجاری های نقش رجب مراسم باشکوه تاجگذاری اردشیر بابکان، سرسلسله شاهنشاهی ساسانی را نشان می دهد؛ که اردشیر در حال ادای احترام، حلقه شاهی را از اهورا مزدا که برسم (گیاه مقدس) در دست دارد؛ دریافت می کند. بین اهورا مزدا و اردشیر، نقش دو کودک دیده می شود. نفر سمت چپ احتمالا هرمز اول است که حامل افسر شهریاری می باشد و نفر سمت راست می تواند جانشین یا نمادی از اهورا مزدا باشد. کتیبه پهلوی آسیب دیده ای در نزدیک نقش اردشیر، حجاری شده که مضمون ترجمه قسمت خوانای آن چنین می باشد: آیین زرتشت از بین رفته بود، من که شاهنشاهم آن را از نو برقرار نمودم .

مکان های نزدیک به نقش رجب:

نقش رستم، شهر باستانی استخرو کعبه زرتشت 3 کیلومتر

تخت جمشید و تل باکون 11 کیلومتر

پارک ملی بمو 39 کیلومتر