کوه کرکس

آدرس:
غرب شهرستان نطنز
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
کوه کرکس

کوهستان کرکس:

كوههای بلند و تودرتوی كركس با دره های پر پيچ و خم و سرسبز آن، مجموعه زيبايي را پديد آورده كه همسايگي آن با كوير، زيبايي آن را دو چندان ساخته است. رشته کوه کرکس از کوههاي مرکزي ايران به شمار ميرود و پهنه اي به وسعت 3400 کيلومترمربع را زير پوشش قرار داده که در جهت شمال غربي – جنوب شرقي امتداد يافته است. كوهستان بلند و پرآوازه كركس، بخشي از نيمه شمالي رشته كوههاي مركزی ايران است كه از شمال غربي شهرستان كاشان تا جنوب شرقي شهرستان نطنز ادامه دارد. كوه كركس حاصل گدازه هايي است كه از راه شكاف های موجود در سطح زمين به بيرون راه يافته اند. وجه تسميه نام اين كوه بخاطر وجود كركس هاي كوچك سیاه رنگ است، همچون باز شكاري كه بر فراز دامنه آن در پروازند. روایت دیگری نیز وجود دارد، اينكه دامنه اين كوه شكارگاه شاه عباس صفوي بوده و باز شكاري (كركسي) در شكار به او كمك ميكرده است روزي شاه جام آبي را كه آغشته به زهر ماري بوده مي خواسته بنوشد وآن باز شكاري (كركس) با بال زدن و ريختن آب آن ظرف مانع نوشيدنش مي گردد بنابراين شاه با عصبانيت كركس را کشته و بعد ازآنكه از ماجرا آگاه می شود ازكرده خود سخت پشيمان شده وبرروي جسد آن كركس آرامگاهي دردامنه كوه ساخته كه تابحال نيزآثار آن آرامگاه موجود است وبه همين علّت این کوه را کرکس مینامند.

مسيرهاي صعود کرکس:

مسير جنوبي: روستاي کشه، متوسط زمان صعود بين 5 تا 7 ساعت (متداول ترین مسیر صعود)
مسير شرقي: روستاي طامه، متوسط زمان صعود بين 7تا 8 ساعت
مسير شمال شرقي: روستاي اوره، متوسط زمان صعود 6 ساعت
مسير شمال غربي: روستاي بيدهند، متوسط زمان صعود 6 ساعت
خط الراس: مسیر چشمه لاعشه از طریق چشمه اصفهانیها
خط الراس: مسیر گله از مسیر طامه

بهترین زمان برای صعود به قله کرکس در اردیبهشت ماه است.