جمعه بازار

آدرس:
مازندران-جویبار
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
زمان:
روزهای جمعه
جمعه بازار

جمعه بازار:

جمعه بازار جویبار یک بازار سنتی و قدیمی است که بیش از یک قرن است که هر هفته جمعه برگزار میشود و حدود پنج هزار نفر به آن مراجعه میکنند.در جمعه بازار شهر جویبار انواع پرندگان زنده ، میوه ، سبزی، پوشاک و... به فروش میرسد.