پارکهای دوکانان و پیرمراد

آدرس:
خیابان دکانان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
پارکهای دوکانان و پیرمراد

پارک های دوکانان و پیرمراد:

پارک پیرمراد در دامنه کوه جنیره قبلا به عنوان زیارتگاه مشهور بود ولی امروزه مردم بیشتر به عنوان پارک از آن استفاده میکنند.پارک دوکانان نیز در دامنه کوه آربابا و نزدیک به پارک پیرمراد قرار دارد.این دو پارک در روزهای چهارشنبه و جمعه بسیار شلوغند.زیرا مردم در گذشته در روزهای چهارشنبه به زیارت پیرمراد میرفتند.

مکانهای نزدیک به پارک:

روستای مجسه 8 کیلومتر

سد بانه 9 کیلومتر

روستای نژو ، دشت سورین و غار شوی 16 کیلومتر

/ ایران / کردستان / بانه / جاذبه های بانه / پارکهای دوکانان و پیرمراد