چغا تپه

آدرس:
غرب بروجرد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
چغا تپه

بام بروجرد(تپه چغا):

تپه چغا (بام بروجرد) از دیدنی ترین نقاط بروجرد است که مشرف به تمام شهر بوده و نمای زیبایی از شهر را به نمایش میگذارد.