موزه رییسعلی دلواری

آدرس:
35کیلومتری بندربوشهر-دلوار
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه رییسعلی دلواری

خانه رییسعلی دلواری:

خانه ی رییسعلی دلواری در شهر دلوار استان بوشهر، از آثار دوره ی قاجار، توسط فرزندان رییسعلی دلواری به سازمان میراث فرهنگی هدیه شده است.

این خانه با تزیینات ساده و بی پیرایه که به حلال و مختصری گچبری ختم میشود در سال 1376 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

/ ایران / بوشهر / بوشهر / جاذبه های بوشهر / موزه رییسعلی دلواری