منطقه گردشگری ازناو

آدرس:
جنوب شهر خلخال
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
منطقه گردشگری ازناو

منطقه گردشگری ازناو:

منطقه گردشگری ازناو که در جنوب شهر خلخال و در نزدیکی جاده اسالم قرار دارد شامل کوه ازناو، چشمه ازناو و باغهای مفرح میباشد.وجود کوهها، جنگلها، رودخانه های جاری،موقعیت کوهستانی و راه ارتباطی مناسب این منطقه را به مکانی مناسب برای گردشگران تبدیل کرده است.