کلیسای مسروپ مقدس

آدرس:
خیابان چمران
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
کلیسای مسروپ مقدس

کلیسای مسروپ اراک:

کلیسای مسروپ مقدس که به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده با بهره گیری از منابع مالی ارامنه اراک ساخته شده است.کلیسا دارای نورگیرهای متعدد در چارجهت مناسب و دو در ورودی در قسمت های جنوبی و غربی است.برج ناقوس کلیسا در جلوی ورودی غربی قرار دارد.

/ ایران / مرکزی / اراك / جاذبه های اراك / کلیسای مسروپ مقدس