روستای تاریخی هزاوه

آدرس:
18 کیلومتری شمال غربی اراک
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
روستای تاریخی هزاوه

روستای هزاوه (زادگاه امیرکبیر):

روستای تاریخی هزاوه جزیی از دهستان فراوان، بخش فرمهین به حساب می آید.بافت مسکونی روستا با خانه های سنگی و گلی که به صورت پلکانی در دامنه شیب کوه قرار گرفته میتواند بخش جذاب سفر را رقم بزند.

/ ایران / مرکزی / اراك / جاذبه های اراك / روستای تاریخی هزاوه