موزه (حمام) چهارفصل

آدرس:
خیابان شهید دکتر بهشتی
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
موزه (حمام) چهارفصل

موزه چهار فصل اراک:

حمام چهارفصل که در اواخر دوره ی قاجار ساخته شده یکی از جلوه های اصیل هنر معماری ایران در اراک است که در حال حاظر به موزه تبدیل شده.علت نامگذاری حمام به نام چهارفصل وجود نقش و نگارهایی از چهارفصل سال در چهارگوشه حمام است.این حمام تنها حمام کشور است که در آن قسمتی مجزا برای اقلیت های مذهبی وجود دارد.

جاذبه های نزدیک به حمام:

برج شیشه و خانه حکومتی اراک- خانه حسن پور- مسجد و مدرسه علمیه سپهداری- موزه مفاخر- بازار سرپوشیده اراک- قلعه حاج وکیل

/ ایران / مرکزی / اراك / جاذبه های اراك / موزه (حمام) چهارفصل