چشمه آبگرم دهلران

آدرس:
3 کیلومتری شهر دهلران
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
چشمه آبگرم دهلران

چشمه های آبگرم دهلران:

چشمه های آبگرم از نادرترین و زیباترین جلوه های طبیعیه شهر مرزی دهلران با خواص درمانی بسیار است . این چشمه های آبگرم از نوع فسیلی بوده و در اثر جوشش و وجود منابع نفت و گاز در زیر زمین به وجود آمده اند.

/ ایران / ایلام / ایلام / جاذبه های ایلام / چشمه آبگرم دهلران