شهر تاریخی سیمره

آدرس:
حاشه جنوب شرقی دره شهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
زمان:
شبانه روزی
شهر تاریخی سیمره

شهر تاریخی سیمره(ماداکتو):

شهر تاریخی سیمره به عنوان بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام با قدمت بیش از 1400 سال جزو اولین آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشوراست.از ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه، طبیعت زیبا در زمستان و بهار و گچبریهای بدست آمده از کاوش های شهر است.

/ ایران / ایلام / ایلام / جاذبه های ایلام / شهر تاریخی سیمره