آبشار سمبی

آدرس:
54کیلومتری شرق بهشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
زمان:
شبانه روزی
آبشار سمبی

آبشار سمبی:

آبشار سمبی در میان جنگلی انبوه از درختان با طبیعتی زیبا و محصور کننده در روستای یخکش فضایی دلچسب را برای لذت بردن گردشگران و دوست داران طبیعت فراهم میسازد.در مسیر این آبشار مرداب زیبایی نیز وجود دارد که از دیگر جاذبه های طبیعی این محیط است.