خانه کبیری

آدرس:
خیابان طالقانی کوچه امیر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
خانه کبیری

خانه کبیری (موزه کبیری):

خانه کبیری که درمیانه ی بافت قدیمی شهر قرار دارد یکی از قدیمی ترین و باارزشترین آثار تاریخی شهر خوی است . قدمت این خانه ی تاریخی به اواخر دوره ی زندیه برمیگردد و صاحب آن مرحوم حاج اسماعیل کبیری بوده و به همین خاطر به خانه کبیری معروف است.