پارک ساحلی

آدرس:
در کنار رودخانه خالکایی
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
پارک ساحلی

مکانهای نزدیک به ساحل:

غار آویشو 19 کیلومتر

پل آجری پونل 20 کیلومتر

ییلاقات ماسال 26 کیلومتر

تالاب انزلی 26 کیلومتر

تالاب سیاه درویشان 32 کیلومتر

آتشکده ایسپسه مزگت 39 کیلومتر