باغ پرندگان

آدرس:
پارک لاله
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
باغ پرندگان

باغ پرندگان :

اینن پارک در پارک لاله شهر فریدونکنار و در جوار دریای خزر قرار دارد.این باغ اولین باغ پرندگان شمال کشور است که با پرندگانی نظیر مرغابی های هوایی، غازهای وحشی، پلیکان، قو ، مرغ وحشی ، خوتکا و بعضی پرندگان مهاجر از ناحیه سیبری شکل گرفته.