قلعه آوارسین

آدرس:
22/5کیلومتری جنوب خدا آفرین
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و مینی بوس
قلعه آوارسین

مسیر دسترسی:

از طریق یک جاده خاکی در مسیر کلیبر- خدآفرین نرسیده به روستای آبش احمد از جاده کوهستانی کلیبر- خدآفرین

درباره ی قلعه آوارسین:

این دژ قدیمی در 22/5 کیلومتری جنوب خدا آفرین و 11 کیلومتری جاده اهر و در نزدیکی روستای آوارسین قرار گرفته است.اطلاعات درباره این قلعه به حدی محدود است که باستان شناسان هنوز نام اصلی آنرا نمیدانند و این قلعه را با نام روستای مجاور آن میشناسند.

/ ایران / آذربایجان شرقی / کلیبر / جاذبه های کلیبر / �������� ��������������