عمارت آینالو

آدرس:
در 52/5 کیلومتری از کلیبر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
عمارت آینالو

درباره ی عمارت آینالو:

در مسیر رسیدن به منطقه ی آینالو عمارتی با شکوه که توسط تاجر معروف ارمنی زمان قاجار ، طومانیاس بنا شده به چشم میخورد.این عمارت که در منطقه بکر و حفاظت شده ی ارسباران واقع شده ظاهرا به دلیل داشتن سقف فلزی مانند آیینه ای نور را منعکس میکرده و به همین دلیل مردم به آن آیینه لو میگفتند.در حال حاظر فقط دیوارهای عمارت سالم مانده است.

مکانهای نزدیک به عمارت آینالو:

منطقه حفاظت شده ی ارسباران 10 کیلومتر

آقداش 18 کیلومتر

دره و پارک جنگلی مکیدی 31 کیلومتر

قلعه بابک 44 کیلومتر

دره پیغام و روستای اشتبین 53 کیلومتر