برج کاشانه بسطام

آدرس:
جنوب شهر بسطام
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی
زمان:
شبانه روزی
برج کاشانه بسطام

محل استقرار

این برج تاریخی در جنوب شهر بسطام و جنوب خاوری مسجد جامع بسطام واقع شده است.

پیشینه تاریخی

قدمت این برج براساس کتیبه ای که در آن یافت شده است به سال 700 قمری می رسد. شرق شناسانی مانند آندره گدار بر این باورند که این بنا را غازان خان مغول احداث کرده و نام اصلی آن غازانه بوده است و با گذشت زمان به آن کاشانه گفته اند.

سبک معماری بنا

این برج با ارتفاع 20 متری در شهر بسطام قرار گرفته است و در بالای برج نوشته ای به خط کوفی وجود دارد که در آن نام الجایتو نوشته شده است. نمای خارجی برج چند ضلعی منتظم سی ضلعی می باشد و در ضلع جنوب غربی برج روی یک آجر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم با خط ثلث زیبایی حک شده است.

بخش های برج

برج کاشانه شامل مجموعه بایزید بسطامی ، امامزاده محمد ، مسجد و خانقاه بایزید ، منار بسطام و موزه عرفان می باشد که در کنار هم قرار گرفته اند.

ارزش ملی و جهانی

این برج به شماره ثبت 69 در سال 1310 به ثبت آثار ملی رسید.

جاذبه های گردشگری کجاور این مکان

مسجد بایزید بسطامی در فاصله کمتر از 1 کیلومتری، منطقه شکار ممنوع تپال در فاصله 5 کیلومتری، مسجد جامع شاهرود در فاصله 8 کیلومتری، چشمه هفت رنگ مجن در فاصله 34 کیلومتری، جنگل ابر و تنگه داستان در فاصله 44 کیلومتری این مکان قرار گرفته اند.

/ ایران / سمنان / شاهرود / جاذبه های شاهرود / برج کاشانه بسطام