معبد بودای زمردین Temple of the Emerald Buddha

آدرس:
Na Phra Lan Road, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand
تلفن:
+66 2 224 3290
معبد بودای زمردین Temple of the Emerald Buddha

معبد بودای زمردین ( معبد پراخائو ) :

بودای زمردین ، مقدس ترین مجسمه بودا در کشور تایلند می باشد که در کاخ بزرگ بانکوک قرار دارد .

این مجسمه بودا از یشم ساخته شده است و 3 لباس سلطنتی دارد که هر کدام مناسب فصل خاصی است ( فصل گرم ، سرد و بارانی ) که هر لباس با شروع هر فصل تغییر می کند .

گفته می شود که این بودا ابتدا در هند ساخته شده اما بعدها به کشور تایلند برده شده است.

برای دیدن این بودای زمردین باید بدون کفش داخل شد .

/ جهان / تایلند / بانکوک / جاذبه های بانکوک / معبد بودای زمردین Temple of the Emerald Buddha