مسجد آبی Blue Mosque

آدرس:
At Meydanı No:7, 34122 Fatih/İstanbul, Turkey
تلفن:
+90 212 458 4468
وب سایت:
www.sultanahmetcami.org
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
مسجد آبی Blue Mosque

مسجد سلطان احمد :

مسجد آبی در اوایل قرن 17 ساخته شده و امروزه نیز به عنوان مکانی برای عبادت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مسجد 20000 کاشی سرامیکی با طراحی لاله شکل و 200 پنجره شیشه کاری منقوش که همه دارای طراحی های پیچیده و اعجاب انگیز هستند را خواهید دید. این مسجد به دستور سلطان احمد ساخته شدده است و دلیل نامگذاری آن کاشی های آبی رنگ روی گنبد و سطح فوقانی درون بنا می باشد. تمام بازدیدکنندگان باید کفش های خود را در بیاورند و حجاب در این مسجد الزامی می باشد. معماری این مسجد را شخصی به نام سده فار محمد آقا انجام داده است .